ΠΟΛΑΡΓΚΑΣ ΕΠΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΠΟΛΑΡΓΚΑΣ ΕΠΕ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δραστηριότητα:ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ.:997961450
Γ.Ε.ΜΗ.:14644235000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:ΒΙ. ΠΑ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
Τηλέφωνο:2310574876